Zaniechanie ustalania podatku od wynagrodzeń od kwot wypłacanych tytułem nagród za dostawę złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów.

Monitor Polski

M.P.1959.81.426

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 września 1959 r.
w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od kwot wypłacanych tytułem nagród za dostawę złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452 i z 1959 r. Nr 11, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od kwot wypłacanych pracownikom przez płatników uspołecznionych tytułem nagród za dostawę złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.