Zaniechanie przeprowadzenia w roku 1965 ogólnej rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1964.65.301

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 września 1964 r.
w sprawie zaniechania przeprowadzenia w roku 1965 ogólnej rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.

Na podstawie § 11 uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej (Monitor Polski Nr 5, poz. 21) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie przeprowadzenia w 1965 r. ogólnej rejestracji podatkowej przewidzianej w § 10 pkt 1 uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej (Monitor Polski Nr 5, poz. 21).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.