Monitor Polski

M.P.1970.33.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 września 1970 r.
w sprawie zaniechania prowadzonego eksperymentalnie w niektórych powiatach obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych powiatowych rad narodowych do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej (Dz. U. Nr 32, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej prowadzone eksperymentalnie na obszarze powiatów płońskiego w województwie warszawskim, międzychodzkiego w województwie poznańskim i zgorzeleckiego w województwie wrocławskim wygasa w dniu 31 grudnia 1970 r.
§  2. Tracą moc:
1) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia Powiatowej Rady Narodowej w Płońsku do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej (Monitor Polski Nr 45, poz. 223),
2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1968 r. w sprawie upoważnienia Powiatowych Rad Narodowych w Międzychodzie i w Zgorzelcu do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej (Monitor Polski Nr 26, poz. 171).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1970 r.