§ 5. - Zamrożenie cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1983.15.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1983 r.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 lipca 1983 r.