§ 8. - Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

Monitor Polski

M.P.1983.38.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.
§  8.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewni objęcie sprawozdawczością statystyczną produkcji wyrobów realizowanej w ramach zamówień rządowych.