§ 7. - Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

Monitor Polski

M.P.1983.38.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.
§  7.
Dostawy surowców, materiałów i wyrobów, objętych zamówieniami rządowymi na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju, są realizowane według zasad przyjętych w uchwale, z uwzględnieniem innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.