§ 1. - Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

Monitor Polski

M.P.1983.38.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1983 r.
§  1.
1.
Wprowadza się zamówienia rządowe na dostawę niektórych surowców i materiałów oraz wyrobów gotowych, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb krajowych i eksportowych.
2.
Wykazy surowców, materiałów i wyrobów oraz wielkość produkcji objętej zamówieniami rządowymi ustala się w centralnych planach rocznych.