Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lutego 1984 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 13 lutego 1984 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 45 ust. 4 regulaminu Sejmu - postanawia zamknąć VII sesję Sejmu z dniem 13 lutego 1984 r.