Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1983.5.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 1 lutego 1983 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 45 ust. 4 Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - postanawia zamknąć V sesję Sejmu z dniem 1 lutego 1983 r.