Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1970.5.41

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 1970 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 12 lutego 1970 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 41 ust. 4 regulaminu Sejmu - postanawia zamknąć II sesję Sejmu z dniem 12 lutego 1970 r.