Monitor Polski

M.P.1964.28.124

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 1964 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 41 ust. 4 regulaminu Sejmu - postanawia zamknąć VII sesję Sejmu z dniem 23 kwietnia 1964 r.