Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1964.14.63

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lutego 1964 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 25 lutego 1964 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 41 ust. 4 regulaminu Sejmu - postanawia zamknąć VI sesję Sejmu z dniem 25 lutego 1964 r.