Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1959.15.60

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lutego 1959 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 12 lutego 1959 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 41 ust. 4 regulaminu - postanawia zamknąć IV sesję Sejmu z dniem 12 lutego 1959 r.