Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1958.23.136

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 kwietnia 1958 r.

UCHWAŁA
SEJMU
z dnia 28 marca 1958 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 41 ust. 4 regulaminu - postanawia zamknąć II sesję Sejmu z dniem 28 marca 1958 r.
W związku z przedłużeniem sesji jesiennej 1957 r. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zwraca się do Rady Państwa o zwołanie sesji wiosennej 1958 r. wyjątkowo w terminie późniejszym niż termin przewidziany w art. 41 ust. 2 regulaminu, a mianowicie nie później niż na dzień 15 maja 1958 r.