Monitor Polski

M.P.1981.28.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 października 1981 r.
w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia sanatoriów uzdrowiskowych prowadzonych przez Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
§  1. Sanatoria uzdrowiskowe prowadzone przez Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów zalicza się do zakładów społecznych służby zdrowia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.