Zaliczenie do zakładów społecznych służby zdrowia ośrodków resocjalizacyjnych oraz punktów konsultacyjnych dla narkomanów. - M.P.1982.23.204 - OpenLEX

Zaliczenie do zakładów społecznych służby zdrowia ośrodków resocjalizacyjnych oraz punktów konsultacyjnych dla narkomanów.

Monitor Polski

M.P.1982.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 września 1982 r.
w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia ośrodków resocjalizacyjnych oraz punktów konsultacyjnych dla narkomanów.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
Ośrodki resocjalizacyjne dla narkomanów oraz punkty konsultacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie - Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii "MONAR" zalicza się do zakładów społecznych służby zdrowia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.