§ 3. - Zakwalifikowanie towarów i usług do grup towarów o podobnym stopniu przetworzenia, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1988.36.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1988 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.