§ 2. - Zakwalifikowanie niektórych towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia.

Monitor Polski

M.P.1988.26.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1988 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1988 r.