§ 1. - Zakwalifikowanie niektórych towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia.

Monitor Polski

M.P.1988.26.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1988 r.
§  1.
1.
Dokonuje się zakwalifikowania niektórych towarów do grupy towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia. Wykaz tych towarów zawiera załącznik do zarządzenia.
2.
Eksport towarów wymienionych w załączniku do zarządzenia uprawnia do stosowania jednolitej stawki odpisu dewizowego w wysokości 50%.