Zakwalifikowanie niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1988.34.305

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 27 października 1988 r.
w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.

W ramach stopniowego wprowadzania jednolitych stawek odpisów dewizowych, na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym (Monitor Polski z 1988 r. Nr 9, poz. 83) zarządza się, co następuje:
1.
Dokonuje się zakwalifikowania niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych. Wykaz tych towarów zawiera załącznik do zarządzenia.
2.
Eksport towarów wymienionych w załączniku do zarządzenia uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych w wysokości 10%, 20% i 30%, w zależności od grupy, do której zakwalifikowano towar.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1988 r.

ZAŁĄCZNIK

GRUPY TOWARÓW, KTÓRYCH EKSPORT UPRAWNIA DO STOSOWANIA JEDNOLITEJ STAWKI ODPISU DEWIZOWEGO

Lp.Symbol Nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (NTHZ)Wyszczególnienie
I - Grupa towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitej stawki odpisu dewizowego w wysokości 10%
14011-4079Zboża, ziemniaki, produkty roślinne i upraw polowych
24111-4133Warzywa, rośliny i owoce
34211-4219Zwierzęta, ptactwo i owady
44253Skóry surowe
54261-4271Ryby słodkowodne, raki, żaby itp.
II - Grupa towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitej stawki odpisu dewizowego w wysokości 20%
12312-2315Mięso i podroby
22331Drób bity
32333-2339Jaja kurze, podroby, pierze
42342-2344Ryby świeże, mrożone i solone (bez morskich)
52349Surowce paszowe z ryb
62359Kazeina
72411-2412Mąka i kasza
82418-2419Śruty i makuchy
92431Cukier
102441-2442Spirytus
112444-2445Spirytus skażony i drożdże
122449Pozostałe produkty przemysłu spirytusowego
132451-2452Mączka i syropy ziemniaczane
142459Przetwory ziemniaczane i skrobiowe
152461Półprzetwory owocowe
162466-2469Związki żelujące, produkty uboczne
172474Półprzetwory i osady winiarskie
182481-2482Słód, chmiel i ich ekstrakty
192491-2492Tłuszcze roślinne jadalne i techniczne
202541-2549Pozostałe wyroby przemysłu spożywczego
212551Tytoń
222611-2629Mieszanki paszowe i produkty utylizacji zwierzęcej
234081-4085Materiał siewny
244181-4183Materiał reprodukcyjny dla ogrodnictwa
254251Produkty zwierzęce
264381-4385Produkty gospodarki łowieckiej
III- Grupa towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitej stawki odpisu dewizowego w wysokości 30%
12332Przetwory z drobiu
22345-2347Przetwory rybne (bez morskich)
32351-2358Produkty mleczarskie
42413-2414Płatki i makaron
52421-2422Pieczywo i produkty piekarnicze
62443Wyroby spirytusowe
72453Płatki ziemniaczane spożywcze
82462-2465Przetwory owocowe, warzywne i grzybowe
92471-2473Wina i miody pitne
102483Piwo
112511-2519Wyroby cukiernicze trwałe
122521-2529Wyroby przemysłu koncentratów spożywczych
132531-2532Wody mineralne i napoje bezalkoholowe
142552Wyroby tytoniowe