§ 3. - Zakres zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego oraz środków niezbędnych do ich realizacji.

Monitor Polski

M.P.2015.1054

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2015 r.
§  3.
1.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
2.
W pracach dotyczących organizacji Biura Pełnomocnik może korzystać z pomocy innych osób.