§ 2. - Zakres usług produkcyjnych dla rolnictwa, za których realizację przysługuje zmniejszenie podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1988.21.195

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1988 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.