§ 4. - Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła i przemysłu fabrycznego.

Monitor Polski

M.P.1966.15.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1968 r.
§  4.
Przy rozstrzyganiu wątpliwości, czy dane przedsiębiorstwo należy uważać za prowadzone w ramach rzemiosła czy też przemysłu fabrycznego, w postępowaniu przewidzianym w art. 143 prawa przemysłowego należy brać pod uwagę:
1)
przedmiot działalności danego przedsiębiorstwa w zestawieniu z zakresem przedmiotowym odpowiedniego rzemiosła,
2)
stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
3) 1
osobisty udział właściciela w produkcji lub świadczeniu usług.
1 § 4 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 okólnika z dnia 24 sierpnia 1968 r. (M.P.68.37.268) zmieniającego nin. okólnik z dniem 9 września 1968 r.