§ 3. - Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła i przemysłu fabrycznego.

Monitor Polski

M.P.1966.15.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1968 r.
§  3.
Stosownie do art. 31 ust. 1 pkt 1 prawa przemysłowego mogą być podejmowane przez rzemieślnika wszelkie prace związane z wykonaniem wyrobu bądź usługi, a w szczególności odpowiednie czynności przygotowawcze i wykończeniowe, w tym również konieczne drobne czynności i naprawy wchodzące w zakres innych rzemiosł.