Monitor Polski

M.P.2018.222 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2018 r.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.