Monitor Polski

M.P.2018.222 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2018 r.
§  4.  Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
182,77265 506 29317,2355 286 680
283,79117 924 47416,2122 810 202
385,00125 657 71515,0022 174 891
494,4866 520 5825,523 884 369
584,72258 773 40715,2846 665 896
685,0047 550 19115,008 391 210
785,0085 590 34415,0015 104 178
895,1428 530 1154,861 456 655
ogółem na RPO85,00996 053 12115,00175 774 081