§ 9. - Zakończenie prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

Monitor Polski

M.P.1960.96.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1960 r.
§  9.
Traci moc uchwała nr 666 Prezydium Rządu z dnia 20 sierpnia 1956 r. w sprawie planowej akcji usunięcia pozostałości zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach (Monitor Polski Nr 92, poz. 1189).