§ 5. - Zakończenie prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

Monitor Polski

M.P.1960.96.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1960 r.
§  5.
Odgruzowanie i uporządkowanie odgruzowanych nieruchomości na obszarach miast i osiedli powinno być przeprowadzone przy rozwinięciu w jak największych rozmiarach czynów społecznych, w szczególności wyłącznie w ramach czynów społecznych powinno być przeprowadzone uporządkowanie nieruchomości.