§ 3. - Zakończenie prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

Monitor Polski

M.P.1960.96.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1960 r.
§  3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) ustalą w ramach terminów wymienionych w § 2 terminy zakończenia akcji rozbiórek oraz odgruzowania i uporządkowania odgruzowanych nieruchomości, o których mowa w § 1, w poszczególnych miastach i osiedlach na terenie objętym swoim zakresem działania.