§ 9. - Zadania prezydiów rad narodowych w zakresie polityki zatrudnienia w związku ze zmniejszeniem nadmiaru pracowników w zakładach pracy.

Monitor Polski

M.P.1958.17.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1958 r.
§  9.
O wszelkich ujawniających się w toku zwolnień trudnościach prezydia rad narodowych zawiadamiać będą bezzwłocznie Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.