§ 8. - Zadania prezydiów rad narodowych w zakresie polityki zatrudnienia w związku ze zmniejszeniem nadmiaru pracowników w zakładach pracy.

Monitor Polski

M.P.1958.17.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1958 r.
§  8.
Prezydia rad narodowych zapewnią w miarę potrzeby organizacyjne i kadrowe wzmocnienie organów zatrudnienia oraz stałą kontrolę ich działalności.