Monitor Polski

M.P.1969.36.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.