Monitor Polski

M.P.1969.36.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.
§  3.
1. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych, którym nie zostały powierzone zadania w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej, przewidziane w uchwale nr 438 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1959 r. - do powierzenia tych zadań swoim wydziałom zatrudnienia w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrem Finansów.
2. Dla wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, prezydia wojewódzkich rad narodowych, określone w ust. 1, mogą utworzyć oddziały inspekcji zatrudnienia.