Monitor Polski

M.P.1969.36.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.
§  2. Zadania w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej na terenie działania Prezydiów Rad Narodowych miast Krakowa i Wrocławia, wykonywane dotychczas przez Wydziały Zatrudnienia Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie i Wrocławiu, powierza się Wydziałom Zatrudnienia Prezydiów Rad Narodowych miast Krakowa i Wrocławia.