Monitor Polski

M.P.2020.373

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Zagrożenie, wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, zmieniło życie Polaków. Tysiące chorych, dziesiątki tysięcy osób objętych kwarantanną, wprowadzone zakazy zgromadzeń i ograniczenie praw obywatelskich, zamknięte instytucje kultury, brak możliwości lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - to dzisiejsza codzienność Polaków.

Decyzją rządu od 12 marca br. zawieszono dotychczasową działalność przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych i uczelni. Informacje o kolejnym wydłużeniu zamknięcia szkół, składane przez ministra edukacji narodowej co dwa tygodnie, wprowadziły chaos.

Niewykonalne staje się przeprowadzenie egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych w pierwotnie wyznaczonych terminach.

Dopiero 10 kwietnia 2020 r., na krótko przed wyznaczonym terminem, minister edukacji narodowej ogłosił przesunięcie tych egzaminów na bliżej nieokreśloną przyszłość. To informacja stanowczo niewystarczająca. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i władze samorządowe nie mają wiedzy, czy odbędą się egzaminy, kiedy i w jakiej formie zostaną przeprowadzone oraz jak przebiegać będzie proces dydaktyczny przygotowujący do nich uczniów. Brak jest także wytycznych dotyczących przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych.

W obliczu długotrwałego zaburzenia procesu edukacji ogłoszenie terminów egzaminów z 21-dniowym wyprzedzeniem Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za niedopuszczalne.

Należy podkreślić fakt, że stres młodych ludzi jest powodowany nie tylko samym egzaminem, ale także brakiem informacji, kiedy, jak i czy egzamin się odbędzie. Potęgowany jest dodatkowo sytuacją rodziców martwiących się o utratę pracy czy przetrwanie prowadzonych przez nich firm. Wszyscy oni oczekują jednoznacznego stanowiska odnośnie do tegorocznych egzaminów.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do niezwłocznego podjęcia i natychmiastowego ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od egzaminów lub o przeprowadzeniu egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych wraz z podaniem ich terminów, sposobu przeprowadzania, a także zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i wyższych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".