§ 2. - Wzory uchwał budżetowych rad narodowych. - M.P.1952.A-47.646 - OpenLEX

§ 2. - Wzory uchwał budżetowych rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1952.A-47.646

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1952 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.