§ 1. - Wzory uchwał budżetowych rad narodowych. - M.P.1952.A-47.646 - OpenLEX

§ 1. - Wzory uchwał budżetowych rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1952.A-47.646

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1952 r.
§  1.
Ustala się wzory uchwał budżetowych rad narodowych, a mianowicie:
1)
dla budżetu zbiorczego województwa (załącznik Nr 1),
2)
dla budżetów m. st. Warszawy i m. Łodzi (załącznik Nr 2),
3)
dla budżetu zbiorczego powiatu (załącznik Nr 3),
4)
dla budżetów miast stanowiących powiaty (załącznik Nr 4),
5)
dla budżetów gmin i miast nie stanowiących powiatów (załącznik Nr 5).