Monitor Polski

M.P.2019.888

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.