Monitor Polski

M.P.2019.888

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.
§  4.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 846).