Monitor Polski

M.P.2015.287

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

Na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069) informuje się, że wzorce jednostek miar wymienione w załączniku do obwieszczenia spełniają warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

ZAŁĄCZNIK

WZORCE JEDNOSTEK MIAR SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OKREŚLONE DLA PAŃSTWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR

Lp.Nazwa wzorca jednostki miaryPodstawowe części składowe i dane identyfikacyjne państwowego wzorca jednostki miaryMiejsce stosowania i przechowywania państwowego wzorca jednostki miaryData wydaniaNumer
decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającej wzorzec jednostki miary za państwowy wzorzec jednostki miary
123456
1Państwowy wzorzec jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennegoUkład pomiarowy składający się z trzech termicznych przetworników typu Model 11, z adapterem typu Model 11 wraz z pięcioma rezystorami zakresowymi typu Model 11, oraz z napięciowego wzorca transferowego AC/DC (termicznego przetwornika napięcia) typu 792AGłówny Urząd Miar

Zakład Elektryczny

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2014-12-1950
2Państwowy wzorzec jednostki miary stosunku napięć elektrycznych przemiennych o częstotliwości 50 HzUkład pomiarowy składający się z kondensatora gazowego typ NK 400, dwóch kondensatorów powietrznych typ 3330/10000 oraz z kondensatora powietrznego typ 3330/2000. Znamionowe napięcie: (1 ÷ 400) kV. Znamionowe wartości stosunku napięć: 40:1 lub 400:1Główny Urząd Miar

Zakład Elektryczny

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2014-12-1951
3Państwowy wzorzec jednostki miary stosunku prądów elektrycznych przemiennych o częstotliwości 50 HzUkład pomiarowy składający się z komparatora typ 4764, komparatora pomocniczego typ 4781 oraz z przekładnika prądowego typ NCD 200Główny Urząd Miar

Zakład Elektryczny

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2015-01-301