§ 3. - Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 2015 r.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.