§ 1. - Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.35.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2011 r.
§  1. 
W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ustala się wzór zaświadczenia dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych, stanowiący załącznik do uchwały.