§ 4. - Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumenty, które należy dołączyć do tego wniosku.

Monitor Polski

M.P.1997.67.658

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  4.
Wnioskodawca jest zobowiązany, na żądanie Prezesa Głównego Urzędu Ceł, do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, dotyczących okoliczności mających wpływ na wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, o których mowa w art. 106 § 1 i art. 91 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego.