§ 1. - Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumenty, które należy dołączyć do tego wniosku.

Monitor Polski

M.P.1997.67.658

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  1.
Zarządzenie określa wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumenty, które należy dołączyć do tego wniosku.