Wyznaczenie mężów zaufania przez stowarzyszenie lekarsko-dentystyczne.

Monitor Polski

M.P.1938.192.369

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1938 r.