Wyznaczenie dróg celnych oraz określenie zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Monitor Polski

M.P.1997.66.650

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 17 września 1997 r.
w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Na podstawie art. 36 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i nr 64, poz. 407) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie wyznacza drogi celne oraz określa zasady poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.
1.
Wyznacza się kolejowe drogi celne prowadzące odcinkami linii kolejowych od otwartych kolejowych przejść granicznych do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:
1)
Bartoszyce,
2)
Braniewo,
3)
Chałupki,
4)
Cieszyn,
5)
Czeremcha,
6)
Dorohusk,
7)
Głuchołazy,
8)
Gubin,
9)
Hrebenne,
10)
Hrubieszów,
11)
Krościenko,
12)
Kostrzyn,
13)
Kowalewo,
14)
Kunowice,
15)
Kuźnica Białostocka,
16)
Lubawka,
17)
Łupków,
18)
Małaszewicze,
19)
Medyka,
20)
Mieroszów,
21)
Międzylesie,
22)
Muszyna,
23)
Przemyśl,
24)
Siemianówka,
25)
Skandawa,
26)
Szczecin-Gumieńce (Grambow),
27)
Szczecin-Gumieńce (Tantow),
28)
Terespol,
29)
Trakiszki,
30)
Werchrata,
31)
Węgliniec,
32)
Zasieki,
33)
Zawidów,
34)
Zebrzydowice,
35)
Zgorzelec,
36)
Zubki Białostockie,
37)
Zwardoń.
2.
Wyznacza się morskie drogi celne prowadzące trasą przepływu od miejsca przekroczenia morskiej granicy polskiego obszaru celnego do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:
1)
Darłowo,
2)
Dziwnów,
3)
Elbląg,
4)
Frombork,
5)
Gdańsk,
6)
Gdynia,
7)
Górki Zachodnie,
8)
Hel,
9)
Jastarnia,
10)
Jarosławiec,
11)
Krynica Morska,
12)
Kołobrzeg,
13)
Łeba,
14)
Mielno,
15)
Mrzeżyno,
16)
Nowe Warpno,
17)
Police,
18)
Rowy,
19)
Stepnica,
20)
Szczecin,
21)
Świnoujście,
22)
Trzebież,
23)
Ustka,
24)
Władysławowo.
3.
Wyznacza się rzeczne drogi celne prowadzące najkrótszą trasą od miejsca przekroczenia granicy państwowej do urzędów celnych w miejscowościach:
1)
Gryfino,
2)
Widuchowa.
4.
Wyznacza się powietrzne drogi celne prowadzące od miejsca przekroczenia powietrznej granicy polskiego obszaru celnego drogami lotniczymi wyznaczonymi przez przepisy odrębne do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:
1)
Gdańsk-Rębiechowo,
2)
Katowice-Pyrzowice,
3)
Kraków-Balice,
4)
Poznań-Ławica,
5)
Rzeszów-Jasionka,
6)
Szczecin-Goleniów,
7)
Warszawa-Okęcie,
8)
Wrocław-Strachowice.
5.
Drogi celne dla towarów przewożonych transportem drogowym wyznaczają dyrektorzy urzędów celnych na podstawie art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, środki przewozowe poruszające się drogą celną nie mogą bez zgody organu celnego zmieniać trasy przejazdu ani zatrzymywać się.
2.
Jeżeli na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać wykonany, osoba zobowiązana do jego wykonania lub inna osoba działająca w jej imieniu powinna bezzwłocznie poinformować organ celny o tej sytuacji.
Przeładunek towarów przemieszczanych po drogach celnych może nastąpić wyłącznie za zgodą organu celnego i w obecności funkcjonariusza celnego.
Organ celny może nałożyć na towary przemieszczane drogą celną zamknięcia celne, zarządzić ich konwojowanie lub strzeżenie, a także podjąć inne działania uniemożliwiające usunięcie towarów spod dozoru celnego i zapewniające przedstawienie towaru w nienaruszonym stanie.
W wypadku, o którym mowa w art. 35 § 2 Kodeksu celnego, organ celny określi w pozwoleniu drogę celną.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.