§ 3. - Wytyczne w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatyw zabudowy tych terenów. - M.P.1962.86.408 - OpenLEX

§ 3. - Wytyczne w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatyw zabudowy tych terenów.

Monitor Polski

M.P.1962.86.408

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1962 r.
§  3.
Normatyw zabudowy terenów niskiego budownictwa mieszkaniowego stosuje się:
1)
przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miast, osiedli i innych jednostek osadniczych o miejskim charakterze zabudowy,
2)
przy wydawaniu decyzji ustalających lokalizację szczegółową inwestycji niskiego budownictwa mieszkaniowego na terenach, na których zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego, a w braku takiego planu - zgodnie z posiadanymi materiałami do planu, może być lokalizowane niskie budownictwo mieszkaniowe.