Monitor Polski

M.P.1952.A-96.1472

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1952 r.
§  3. Wytyczne objęte niniejszą instrukcją (§ 1) mają zastosowanie w odniesieniu do wykonania budżetu Państwa (budżet centralny i budżety terenowe) począwszy od dnia 1 stycznia 1952 r.