Monitor Polski

M.P.1964.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1964 r.
§  6.
1. Organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej, wydając decyzje o obniżeniu czynszu dzierżawnego, powinien wskazywać w tych decyzjach na indywidualny charakter obniżki przyznanej określonemu dzierżawcy.
2. Jeżeli prezydium właściwej rady narodowej wprowadzi obniżkę stawek przez ustalenie minimalnej i maksymalnej granicy obniżki, organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ustalając w tych granicach obniżkę dla poszczególnego dzierżawcy, weźmie pod uwagę znaczenie gospodarcze i społeczne działalności osoby prawnej lub sytuację materialną osoby fizycznej.