Monitor Polski

M.P.1964.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1964 r.
§  5. W granicach określonych przez prezydium właściwej rady narodowej decyzje o obniżeniu stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe wydzierżawione poszczególnym jednostkom państwowym, organizacjom społecznym, innym osobom prawnym lub osobom fizycznym wydaje organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej miasta (dzielnicy lub osiedla).